ขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมเกียรติ ในวาระครบรอบ 128 ปี วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เวียนมาบรรจบในปี 2563 นี้ครับ

ขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมเกียรติ ในวาระครบรอบ 128 ปี วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เวียนมาบรรจบในปี 2563 นี้ครับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ซึ่งเป็นผู้นำของชุมชน เป็นด่านแรก เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ครับ ขอพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็งจงอยู่เคียงข้างท่านผู้นำทุกท่านนะครับ

Cr.ภาพจากเพจกรมการปกครอง