ผลงานการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ หจก.เชียงใหม่ชำนาญกิจ ที่เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่